Privacyverklaring

Het belang van uw privacy

Dit privacy beleid is van toepassing wanneer u cliënt bent of bent geweest bij Prachtig door zuiver eten. Wij beschikken daarvoor over persoonsgegevens van u, die wij nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn met onze diensten en producten. Tevens voor het versturen van de facturen gebruiken wij uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doeleind gebruikt. Wij bewaren uw gegevens in een goed beveiligde omgeving. Wilt u uit ons adressenbestand, dan zullen wij uw gegevens verwijderen.

De contactgegevens van Prachtig door zuiver eten

1. https://www.prachtigdoorzuivereten.nl

2. info@prachtigdoorzuivereten.nl

3. Jan Wagenaarlaan 2

4. 3832 KX Leusden

5. 06 48688146

Petra de Zeeuw is de Functionaris Gegevensbescherming van Prachtig door zuiver eten. Zij is te bereiken via info@prachtigdoorzuivereten.nl.

Persoonsgegevens die wij van u verwerken

Prachtig door zuiver eten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@prachtigdoorzuivereten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van het opslaan en gebruiken van de persoonsgegevens

Prachtig door zuiver eten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het versturen van facturen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U te informeren middels een nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden

Prachtig door zuiver eten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Prachtig door zuiver eten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Facebook
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. 

Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Dingen die je altijd kunt doen:
 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
 • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
 • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Prachtig door zuiver eten neemt niet op basis van de geautomatiseerde verwerkingen besluiten over de zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (zoals een medewerker van Prachtig door zuiver eten) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Prachtig door zuiver eten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@prachtigdoorzuivereten.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Prachtig door zuiver eten wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Prachtig door zuiver eten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@prachtigdoorzuivereten.nl.

Prachtig door zuiver eten
Petra de Zeeuw
Leusden, oktober 2018

Privacyverklaring PdZe.pdf

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen en laatste nieuws door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Door het verzenden van dit formulier verklaart u bekend te zijn met de inhoud van onze privacyverklaring.